Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

Orman İzinleri

Home/Orman İzinleri
Orman İzinleri 2020-12-27T12:26:04+00:00

Orman İzinleri Nasıl Alınır?

Orman sayılan alanlarda yapılacak her türlü işlem için devletin gerekli birimlerinden alınması gereken belli başlı orman izinleri bulunmaktadır. Orman arazisinde yapılması planlanan madencilik faaliyetleri, enerji faaliyetleri, define arama çalışmaları, fabrika kurma, balık üretim tesisi , yol ya da bina inşaatı için uyulması gereken prosedürler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ‘Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik’ içeriğindeki maddelerde detaylı olarak anlatılmıştır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak hükümler arasında farklılıklar bulunduğundan dolayı; girişimcinin hangi kategori içerisinde bulunduğu dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Orman İzinlerinde ödenecek bedeller hangileridir?

Orman izinleri verilirken, erozyonun önlenmesi açısından önem arz eden ağaçların yeniden doğaya kazanılması ve diğer tahribatların yol açtığı sorunların giderilmesi meselesi genellikle girişimcinin sorumluluğuna verilmiştir. Orman arazileri bir ülkenin can damarları olduğundan, buraların kamuya açılması süreci kullanım amacının ehemmiyetine göre uzayıp kısalabilmektedir. Elbette ki ormanlık alanın kullanım dışındaki kısmına ve burada yaşayan canlı hayata zarar vermemek en önemli şartlardan biridir. Dolayısıyla gerekli önlemlerin alınması şartı koşulur. İzin alınma esnasında sözleşme esasına uygun olarak ödenecek bedellerin tespitinde ise bir takım esaslar göz önüne alınır. Bunlar orman köylülerini kalkındırma ödeneği, işletme süresince telef olacak alanın yeniden canlandırılmasına ilişkin çalışmalar için ödenek, ağaçlandırma ve erozyon kontrolüne yönelik ödenek gibi içerikleri kapsar.

Orman izinleri ile ilgili başvuru yapan kişiler öncelikle ormanlık alanda yapacakları faaliyetin işleyişine dair bir durum belgesi hazırlamalıdır. Bunların yanı sıra ÇED Olumlu Belgesi  ‘nin Orman İdaresi’ne verilmesi şartı vardır. Ön izin bitiminde ise heyetlerin gerekli incelemeleri yaparak olumlu rapor vermesi sonucunda, kesin izin alınabilir. Buna göre önceden belirlenmiş orman alanı kapsamındaki bölge 49 yıllığına devlet tarafından gerçek ya da tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına belirli bir bedel karşılığında kiralanabilir. Karar verilen kiralama işlemi neticesinde bir ay içerisinde başvuru sahibine taahhütname sözleşmesi gönderilerek bedelin ödenmesi beklenir. Üç ay içerisinde istenenler gerçekleştirilmez ise izin iptal edilir ve başvuru sahibi herhangi bir hak iddia edemez. Bu tür projeler için alınmış olan ön izinlerin devretme hakkı bulunmaz. Ancak kesin izin alındıktan sonra anlaşma hükümlerine uymak ve bakanlıktan onay almak kaydı ile devir işlemi yapılabilir. İzinlerin süresi dolduğunda da hak sahibine bilgi verilir ve üç ay içerisinde ormanlık alan içerisinde yer alan tüm yapılar Orman Genel Müdürlüğü’nün tasarrufu altına girer. Akıbeti konusunda ise Orman Genel Müdürlük kararı gereklidir.

orman-izinleri

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi