Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

Gsm Baz İstasyonu Orman İzni

Home/Gsm Baz İstasyonu Orman İzni
Gsm Baz İstasyonu Orman İzni 2017-04-15T15:31:01+00:00

Baz istasyonu, iki yönlü bir mobil ağ sistemine sahip olan ve bu biçimde yayın yapan bir birimdir. Radyo sisteminde bir anten bulunur fakat baz istasyonunda hem sinyal alan, hem de sinyal veren iki tane anten bulunmaktadır. Günümüzde ise baz istasyonları için farklı yönlerde olmak üzere farklı kuvvetlerde yayın yapabilme gücüne sahip olan antenler sayesinde çalışmaktadır. İnsanların dikkatini çekmemek amacı ile, baz istasyonları değişik boy ve biçimlerde inşa edilmektedir. Cep telefonu iletişimi için elektro manyetik sinyalleri yayınlayan ya da sinyalleri alan bir anten yardımı ile bir radyo verici alıcısıdır. Baz istasyonları telefonlar arası iletişimi sağlamaktadır. Sistem mikro dalga etkisi yaratmamaktadır. Yani genel olarak baz istasyonları, çevreye karşı çok fazla zararı yoktur. Fakat baz istasyonu kurulumu için Gsm baz istasyonu orman izni alınarak kurulumu gerçekleşmektedir.

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde her şeyde yenilikler yapıldığı gibi baz istasyonları da cep telefonları arasındaki iletişimin kalitesini arttırmak için, sürekli üzerinde güncellemeler yapılarak yenileri dikilmektedir. Haberleşme hak ve hürriyeti Anayasa’nın 22. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Mobil iletişim hizmeti aslında bir kamu hizmeti olmaktadır. Hizmetin müşterilere kaliteli biçimde sunulması maksadı ile kurulması mecburi olan baz istasyonları da kamu hizmetine bağlı olmaktadır. Bundan dolayı mobil iletişim hizmeti sunmak için kurulan baz istasyonları ve diğer şebeke elemanları yasaların güvencesi altındadır. Orman sayılan alanlarda hizmet sunmak için firmaların uyması gereken şeyler vardır. “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesine göre, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesince gsm baz istasyonu orman izni alınması için gerekli olan projeler özen gösterilerek hazırlanmaktadır.

Gsm baz istasyonu orman izni alırken talep yazısında istenilen belgelerin yanında; Belediye encümeni ya da meclis kararını, çevre koruma birlikleri ile beraber köylere hizmet ulaştıran ve kooperatifler yönetim kurulu kararını, Köy muhtarlıkları kaymakam ya da vali tarafından onaylanmış köy ihtiyar heyeti kararını gibi bazı bilgiler eklenmektedir. Daha sonra Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları bağlı oldukları bakanlıklarının ya da genel müdürlüklerinin resmi yazısı ile başvuru yapılır. Veya yetki verme çerçevesinde taşra birimlerinin talep etmesi sağlanmaktadır. Ön izin için gereken zamanda saha teslimi verilmez ve burada hiçbir inşaat işine müsaade edilmez. Cep telefonlarının ve baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik radyasyonun sağlık açısından etkileri konusunda günümüzde tam olarak aydınlatılmayan pek çok nokta yer alıyor. Bugüne dek gerçekleştirilen laboratuvar deneyleri ve her türlü araştırmalar, deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar bu radyasyonun kanserle bir ilişkisini ortaya koymamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda cep telefonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların beyin fonksiyonlarını kısa zaman etkilediği gösterilmekle beraber bu değişimlerin baş ağrısı, uykusuzluk ya da psikolojik bozukluklar ile ilişkisini kanıtlayan bilimsel bir ispat bulunmamaktadır.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi