Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

Maden İzni

Home/Maden İzni
Maden İzni 2017-01-17T10:29:28+00:00

Ülkemizde maden izni medeni haklarını kullanma yeterliğine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ülkemizin kanunlarına göre kurulmuş olan tüzel kişilere verilmektedir bunların yanı sıra devlet kamu iktisadi teşebbüslerine, müesseselere ve bunlara bağlı bulunan ortaklıklara da maden arama izni verilmektedir. Maden arama izinleri için Enerji Bakanlığına bağlı olan Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmak gereklidir. Maden ruhsatları 6 gruba ayrılmıştır ve maden izni almak için başvurulmadan önce bu altı gruptan hangisine başvurulacağına yönelik bir karar verilmelidir. Her grupta yer alan madenlerin belirlenmesi Enerji Bakanlığınca yapılmaktadır. Maden izni için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvurular yapılmadan önce tercih edilen grubun bir saha çalışması yapılır ve bu alan koordinatlı bir şekilde belirlenir bu çalışmalar yapıldıktan sonra ise ön başvurunuzu Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yapabilirsiniz.

Maden izni için yapılacak olan bu ön başvuru esnasında ruhsat sertifika müracaat formunu doldurmanız ve yanı sıra ilk müracaat taahhütnamesini hazırlayıp sonrasında ruhsat için yatırılması gereken talep harcınızı da hazırlamanız gerekmektedir. Ruhsat talep harcınızı yatırdıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Maden izni için eğer ön başvurunuz kabul görülüp görülmediği konusunda size bilgi verilir. Eğer başvurunuz kabul edilmişse size bazı evrakları tamamlamanız için 2 ay gibi bir süre verilir. Peki, nedir bu belgeler? Maden izni için ön başvurunun kabulünden sonra istenecek belgeler izni talep edenlerin kişiliğine göre değişiklik göstermektedir. Talep gerçek kişiler tarafından mı yoksa bir tüzel kişilik tarafından mı istenmiştir bu önemli bir noktadır. Maden izni gerçek kişiler tarafından istenmişse; TC Kimlik beyanı, onaylı imza beyanı, ruhsat için gerekli olan harcın yatırıldığına dair belge, ruhsat teminatının yatırıldığını gösterir belge, maden aramaya dair hazırlanması gereken proje, kişinin mali yeterliğe sahip olduğuna dair gerekli olan belgeler ve ön incele raporu maden izni isteyen gerçek kişi tarafından en geç 2 ay içinde hazırlanmalı ve gerekli kuruma derhal teslim edilmelidir.

Maden iznini talep eden kişi eğer tüzel kişiliğe sahipse ne tür belgeler hazırlanmalı kurum tarafından verilen 2 aylık süre içinde bir de ona bakalım. Tüzel kişilik Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin en son yönetimini ve statüsünü gösterir, tüzel kişiliğin bağlı bulunduğu vergi dairesini ve şirketin vergi numarası ile şirketin bulunduğu ili bildiren belgeler hazırlanmalı, yönetimin imza sirküleri aynen gerçek kişilerdeki gibi ruhsat teminatının yatırıldığını kanıtlar nitelikte belge ve ruhsat harcının yatırıldığına dair belgeler yine tüzel kişiliğin maden izni için gerekli olan mali yeterliğe sahip olduğuna dair belge de hazırlanması gerekli olan belgelerdendir. Ön inceleme raporu ve maden arama projesi de 2 aylık süreçte hazırlanıp teslim edilmelidir. Belgelerin uygun bulunmasından sonra Genel Müdürlükçe ruhsat işlemleri başlatılacaktır.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi