Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com
Loading...

Ana Sayfa

Ana Sayfa
Ana Sayfa 2022-02-17T10:51:28+00:00

HAKKIMIZDA

Birizin Danışmanlık LTD. ŞTİ. Orman ve Çevre Hizmetleri alanında uzman mühendis kadrosu ile sizlere hizmet vermektedir. Ülkemizin her noktasına hizmet sunan firmamız profesyonellik ve müşteri memnuniyetini benimseyen hizmet anlayışı ile 2018 yılından günümüze hiç durmadan yükselmeye devam etmektedir.

İLETİŞİM KONUM

BİRİZİN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Adres : Mustafa Kemal Mah. 2131.Cad No:16/4 Çankaya/ANKARA
GSM : 0535 508 2 444
TEL : 0312 804 99 44
Email: info@ormanizinleri.com

ORMAN İZİNLERİ

Orman sayılan alanlarda yapılacak her türlü işlem için devletin gerekli birimlerinden alınması gereken belli başlı orman izinleri bulunmaktadır. Örneğin orman arazisinde yapılması planlanan maden ve petrol arama çalışmaları, define arama çalışmaları, fabrika kurma, balık üretme tesisi kurma, yol ya da bina inşaatı için uyulması gereken prosedürler Çevre ve Orman Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ‘Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik’ içeriğindeki maddelerde detaylı olarak anlatılmıştır. Buna göre kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak hükümler arasında farklılıklar bulunacağından ötürü; girişimcinin hangi kategori içerisinde bulunduğu dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Orman izinleri verilirken, erozyonun önlenmesi açısından önem arz eden ağaçların yeniden doğaya kazanılması ve diğer tahribatların yol açtığı sorunların giderilmesi meselesi genellikle girişimcinin sorumluluğuna verilmiştir. Bunun dışında ihtiyaç duyulması beklenen kablo döşemesi, tesisat çekilmesi, kanalizasyon gibi altyapıların da muhakkak surette oluşturulması gereklidir. Orman arazileri bir ülkenin can damarları olduğundan ötürü, buraların kamuya açılması süreci kullanım amacının ehemmiyetine göre uzayı kısalabilmektedir. Elbette ki ormanlık alanın kullanım dışındaki kısmına ve burada yaşayan canlı hayata zarar vermemek en hayati şartlardan biridir. Dolayısıyla gerekli önlemlerin alınması şartı koşulur. Örneğin bir fabrika; atıklarını nehirlere bırakmamalı ve arıtma tesisi kurmalıdır. İzin alınma esnasında sözleşme esasına uygun olarak ödenecek bedellerin tespitinde ise bir takım esaslar göz önüne alınır. Bunlar orman köylülerini kalkındırma ödeneği, işletme süresince telef olacak alanın yeniden canlandırılmasına ilişkin çalışmalar için ödenek, ağaçlandırma ve erozyon kontrolüne yönelik ödenek gibi içerikleri kapsar.

Orman izinleri ile ilgili başvuru yapan kişiler öncelikle ormanlık alanda bulunacakları faaliyetin işleyişine dair bir durum belgesi hazırlamalı, bakanlıkça hazırlanan işletme muvafakati almalıdır. Ön izin alındıktan sonra ise özellikle bina ve yol yapımı aşamasında ölçekli vaziyet planları ile imar planı ve röleve planlarının, bunların yanı sıra ÇED olumlu belgesinin Orman İdaresi’ne verilmesi şartı vardır. Ön izin bitiminde ise heyetlerin gerekli incelemeleri yaparak olumlu rapor vermesi sonucunda, kesin izin alınabilir. Buna göre önceden belirlenmiş orman alanı kapsamındaki bölge 49 yıllığına devlet tarafından gerçek ya da tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına belirli bir bedel karşılığında kiralanabilir. Karar verilen kiralama işlemi neticesinde bir ay içerisinde başvuru sahibine taahhütname sözleşmesi gönderilerek bedelin ödenmesi beklenir. Bir ay içerisinde istenenler gerçekleştirilmez ise de izin iptal edilir ve başvuru sahibi herhangi bir hak iddia edemez. Bu tür projeler için alınmış olan ön izinleri devretme hakkı bulunmaz. Ancak kesin izin alındıktan sonra anlaşma hükümlerine uymak ve bakanlıktan onay almak kaydı ile devir işlemi yapılabilir. İzinlerin süresi dolduğunda da hak sahibine bilgi verilir ve üç ay içerisinde ormanlık alan içerisinde yer alan tüm yapılar Orman Müdürlüğü’nün tasarrufu altına girer. Akıbeti konusunda ise Genel Müdürlük kararı gereklidir.

The good news is that brands use all kinds of flavorings to make 25mg cbd capsules taste better.
When looking at flavored bacon cbd oil for dogs, pay special attention to how the product is flavored.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi