Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

Balık Üretim Tesisi Orman İzni

Home/Balık Üretim Tesisi Orman İzni
Balık Üretim Tesisi Orman İzni 2017-04-15T18:59:59+00:00

Balık üretimi yapmak için inşa edilecek olan tesisler için belli şartlar, müracatlar ve gerekli evraklar bulunmaktadır. Bu faaliyet için devlet ormanları içinde veya bu ormana 4 kilometreye kadar olan sınırlarda tesis kurmak isteyen kişi veya kurumların ilgili birimlerden Balık Üretim Tesisi Orman İzni alması şarttır. Üretim tesisi kurulacak olan yerin il, ilçe, köy ve mevkisi net olarak belirtilmelidir. İlgili dilekçeye koordinat bilgileri doğru bir şekilde eklenmelidir. Hazırlanan bu dilekçe bölge müdürlüğüne iletilmelidir. Bölge müdürlüğünde görevli olan inceleme heyeti arazi üzerinde gerekli olan tüm çalışmaları titiz bir şekilde yapmalıdır. Orman içindeki arazilere bedelli, dışında kalan içinde bedelsiz ön izin raporu hazırlanmaktadır.

Uygun görülenler için verilen ön izin süresi toplam 24 aydır. Ancak, bu süre bölge müdürlüğü tarafından 12 ay daha uzatılabilir. Bu duruma doğal afet ve benzer olaylardan dolayı başvurulabilir. İlgili kişilerin almak istediği Balık Üretim Tesisi Orman İzni ve bu izni aldıkları ön izin süresinde yapmaları gereken pek çok çalışma bulunmaktadır. İlk olarak tesise ait avan projesi hazırlanmalıdır. Metraj cetvelleri belirlenmelidir. Keşif özetleri yapılmalı ve fizibilite raporu hazırlanmalıdır. Hesap cetvelleri, ağaç röleve planı su tahsis bölgesini belirlemelidir. Tüm bu hazırlıklar bir dilekçe haline getirilmeli ve kesin izin için bölge müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Bu işlemlerin eksik yapılması, zamanında yapılamaması veya bölge müdürlüğünün belli şartlar gereği alacağı karara göre ön izin iptal edilebilmektedir. Bu nedenle tesis sahiplerinin ve yetkililerinin titiz bir çalışma yapmaları büyük önem arz etmektedir. Gerekli olan belgelerin istenen süre içinde hazırlanması durumunda bölge müdürlüğünde görevli ilgili heyet incelemelerini yapar. Sunulan tüm evraklar detaylı bir şekilde incelenir ve karar aşamasına gelinir. Evrakların uygun olması, herhangi bir eksikliğin bulunmaması durumunda kesin izin ilgili kişi veya firmaya verilir. Yapılacak yatırım faaliyetleri kesin izin tarihini takiben belli bir süre içinde başlatılması şarttır. Yatırım başlangıç tarihi kesin izin sonrasındaki azami 8 aylık süreçte olmalıdır. Yatırımın tamamlanması süreside kesin izin tarihinden itibaren azami 2 yıldır. Bu 2 yıl süre içinde yatırımın tam olarak bitirilmesi gerekmektedir.

Zamanında başlanmayan veya bitirilemeyen yatırımlarda bölge müdürlükleri devreye girebilmektedir. Bu anlamda bölge müdürlükleri tarafından verilen Balık Üretim Tesisi Orman İzni iptal edilebilir. Yapılacak olarak yatırımın verilen izin çerçevesinde olması zorunludur. İzin ve proje dışına çıkılması kesinlikle yasaktır. Bu gibi durumlarda ciddi cezalar söz konusu olabilecektir. Alınan ön izinler başka kişi veya kurumlara kesinlikle devredilemez. Bölge müdürlüğü tarafından verilen izin doğrultusunda ağaçlandırma ve köylü halkı kalkındırma bedelleri ödenir. Tüm bu detaylar kapsamında planlı ve programlı bir süreç olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Süreç içinde tüm detaylar çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi