Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

17. Madde İzinleri

Home/17. Madde İzinleri
17. Madde İzinleri 2018-08-05T20:29:35+00:00

17. Madde İzinleri neleri kapsamaktadır?

6831 sayılı Orman kanunun 17/3 maddesine göre verilecek izinleri kapsamaktadır.

Ormanlık arazilerde kamu yararı bulunması durumunda; hava alanı, demir yolu, teleferik hattı, tünel, yol gibi ulaşım tesisleri; yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, patlayıcı madde emniyet alanı, savunma ve güvenlik tesisleri; enerji üretim santralleri (rüzgar enerji santrali, hidroelektrik enerji santrali vb.), ENH (enerji nakil hattı), trafo merkezi, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi enerji tesisleri; fiber optik kablo, gsm baz istasyonları, R/L istasyonu, R/T verici istasyonu ve antenleri, telefon iletim hattı, ölçüm istasyonu, iletişim panosu tesisleri; su arama, doğal mineralli su arama, su kuyusu, su isale hattı, kaptaj, su deposu tesisleri; atık su, petrol ve doğal gaz boru hattı, alt yapı tesisleri, katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri; baraj, gölet; sokak hayvanları bakım evi, mezarlık tesisleri, sağlık ocağı, hastane gibi tesisler; ilk, orta ve lise ve dini eğitim tesisleri; futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesislere izin verilebilir.

Bu izinlere kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra gerçek veya tüzel kişilerde başvuruda yapabilmektedir. Kamu yararı ve zaruret bulunması durumunda serbest orman mühendisi ile anlaşma yapılarak orman izin dosyası başvurusu yapılır.

Gerekli evraklar;

Talep sahibin dilekçesi

1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası

1/25.000 Ölçekli Amenajman Haritası

Uygun Ölçekli Orman Kadastro Haritası

Uygun Ölçekli Vaziyet Planı

Koordinat Özet Çizelgesi

ÇED Raporu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sakınca yoktur görüşleri

Bedelli izinlerde keşif metraj cetveli ya da proforma fatura

Eklenerek Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır.

İncelemeler yapılmasından sonra kesin izin raporu imzalanmasından sonra işlemlerin bitmesi durumunda orman vasıflı arazi için OLUR verilmiş olunur.

OLUR çıktıktan sonra müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden en geç 3 ay içerisinde izin sahibi bedeller ve teminat dekontunu ayrıca onaylı taahhütname senedini orman işletme şefliğine ulaştırması gerekmektedir. İşletme şefi evrakları kontrol ettikten sonra saha teslim tutanağı yaparak sahayı müracaat sahibine teslim eder.

17. Madde İzinleri hakkında detaylı bilgile Ormanizinleri.COM sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi