Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

18.Madde Yönetmeliği

Home/18.Madde Yönetmeliği
18.Madde Yönetmeliği 2018-08-07T18:35:52+00:00

18. Madde Yönetmeliği neleri kapsamaktadır?

6831 sayılı Orman kanunun 18. maddesine göre verilecek izinler;

Ormanlık vasıflı arazilerde içinde; odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklar ile hızar ve şerit tesisi kurulmasına, mesafeye bağlı kalmaksızın orman sınırları dışında orman ürünlerini işleyip mamul yada yarı mamul hale getirilecek fabrika tesislerini, define aramasına, arkeolojik kazı ve restorasyon, balık üretim tesisi yapılması gibi izinleri kapsamaktadır.

Not; Kalıntı kazısı ve restorasyonları için sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına izin verilir.

Balık üretim tesisi izinlerinde;

Orman sınırları içinde kuluçkalık, su biriktirme gibi balık üretimine yönelik tesislerle birlikte kurulması zorunlu idari büro, bekçi evi, depo, yatakhane gibi geçici tesislere de izin verilir.

Bu izinlere kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra gerçek veya tüzel kişilerde başvuruda yapabilmektedir. Serbest orman mühendisi ile anlaşma yapılarak orman izin dosyası başvurusu yapılır.

18. Madde Yönetmeliği Gerekli evraklar;

Talep sahibin dilekçesi

1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası

1/25.000 Ölçekli Amenajman Haritası

Uygun Ölçekli Orman Kadastro Haritası

Uygun Ölçekli Vaziyet Planı

Koordinat Özet Çizelgesi

ÇED Raporu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sakınca yoktur görüşleri

Bedelli izinlerde keşif metraj cetveli ya da proforma fatura

Eklenerek Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır.

İncelemeler yapılmasından sonra kesin izin raporu imzalanmasından sonra işlemlerin bitmesi durumunda orman vasıflı arazi için OLUR verilmiş olunur.

OLUR çıktıktan sonra müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden en geç 3 ay içerisinde izin sahibi bedeller ve teminat dekontunu ayrıca onaylı taahhütname senedini orman işletme şefliğine ulaştırması gerekmektedir. İşletme şefi evrakları kontrol ettikten sonra saha teslim tutanağı yaparak sahayı müracaat sahibine teslim eder.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi