Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni

Home/Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni
Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni 2017-04-15T15:33:00+00:00

Kömür, doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynaklarının dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladığını söyleyebiliriz. Ancak, bu kaynakların dünyanın sonuna kadar yeterli olmayacağı bellidir Bu nedenle alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç çok fazladır. Jeotermal enerji santralleri için Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni alınarak enerji üretmek mümkündür. Kömür madenlerinin mevcut ihtiyacı yaklaşık 250 yıl daha karşılayabileceği belirtilmektedir. Ancak, doğalgaz, petrol gibi kaynakların ortalama 50 yıl içinde biteceği beklenmektedir. Bu gerçekler doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları üzerine bilimsel çalışmalar yapılmakta ve önemli yatırımlar yapılmaktadır.

Jeotermal enerji yatırımları da bu anlamda çok önemlidir. Orman alanları içine veya orman alanlarına yakın bölgelere yapılacak olan santral tesisleri için belli izinlerin alınması şarttır. Bu izinler kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Var olan enerji kaynakları için yeni rezerv araştırmaları devam etmektedir. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları içinde yapılan çalışmalar sürmektedir. Bu tür bir yatırım yapmak için belli kurumlardan Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni alınması öncelikli süreçlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer kabuğu içerisinde bulunan aşırı ısınmış sular vardır. Bu su kaynakları enerji çıkarmakta ve bu tesisler sayesinde enerji depolanmaktadır. Sıcak su sistemi, kuru buhar sistemi ve sıcak kuru kaya sistemleri olarak 3 farklı jeotermal enerji bulunmaktadır. Bu sistemler elektrik üretiminde de kullanılmaktadır. Bu tür santraller için alınması gereken izinler 6831 sayılı 16, 17 ve 18. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu izni alabilmek için orman mühendisleri odası bağlı ormancılık şirketlerinin faaliyetleri vardır. Bu şirketlerde orman mühendisleri çalışmaktadır. Yapılacak olan başvuru için bazı hazırlıkların yapılması şarttır. Talep sahibi ve talep yazıları ilk işlemdir. Memleket haritası ve amanejman haritası gerekmektedir. Kadastro haritası ve vaziyet planı yine dosyaya eklenmelidir. Koordinat özet çizelgesi, ağaç röleve planı ve çed belgesi bu dosya içinde olması gereken raporlardır.

Bu tür izinler için yapılan başvurular eksiksiz yapılmalıdır. Tüm detaylar titizlikle uygulanmalı ve hazırlanmalıdır. İlk başvuru dosyasının incelenmesi ile birlikte ön izinler çıkartılmaktadır. Ön izinlerin çıkması ile yatırım yapma süreci başlamış olacaktır. Ön izin sürecinde ilgili tarafın yapması gereken pek çok işlem vardır. Kesin olan Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni alabilmek için süreç biraz daha uzayacaktır. Ön izin sürecinde yapılan hazırlıklara istinaden belli bir süre verilmektedir. Bu süre içinde yatırım faaliyetlerine başlanması şarttır. Bu tür tesisler için verilen süre 8 aydır. 8 ay sonunda başlanmayan yatırımlar için bölge müdürlüklerine ön izin iptal yetkisi verilmiştir. Yapılan yatırımların ön izin sonrası azami 2 yıl süre içinde tamamlanması gerekmektedir. Tüm bu detaylar büyük önem arz etmektedir. Hem dünya için, hem de ülkemiz için yeni enerji kaynaklarının önemi çok büyüktür. Devlet yönetimleri de bu konuda duyarlıdır.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi