Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

16. Madde Yönetmeliği

Home/16. Madde Yönetmeliği
16. Madde Yönetmeliği 2018-08-02T14:54:59+00:00

16. Madde Yönetmeliği hangi izinleri kapsamaktadır?

6831 sayılı Orman kanunun 16. maddesine göre verilecek izinleri, rehabilite işlemlerini kapsamaktadır. Bu izinler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen Maden arama ve Maden Ruhsatına dayalı izinleridir.

16. Madde Yönetmeliği ;

Maden ruhsatına dayalı olarak Maden Açık İşletme İzni alınır.

Maden açık işletme faaliyetleri için zorunlu enerji nakil hattı, trafo binası, yol, su, telekomünikasyon,  havalandırma bacası, şantiye alanı, stok alanı, pasa alanı, verimli toprak depolama alanı, patlayıcı alanı ve deposu vb. tesisleri kapsayacak Maden Altyapı Tesisleri İzni alınabilir.

Maden açık işletme faaliyeti içinde her türlü kırma eleme, kesme, öğütme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisleri kapsamında jig, sallantılı masa, flotasyon, konsantratör, liç, bioksidasyon, kalsinasyon gibi cevher hazırlama ve zenginleştime tesisleri, depolama, karıştırma, atık kazanma ve bertaraf tesisleri için Maden Tesis İzni alınabilir.

Maden Altyapı tesislerinden Pasa Döküm alanı izni alınması durumunda Kademeli Kapatma Planı İzni alınması şarttır.

Maden ruhsatına göre alınan Maden açık işletme faaliyeti yapılan sahada bozulacak doğal yapının yeniden onarılıp düzenlenmesi, doğal yaşamın eski haline getirilmesini sağlayacak biçimde yapılan rehabilite çalışması amacıyla yapılan Rehabilitasyon İzni alınması şarttır.

16. madde yönetmeliği içeriğine göre verilecek izinler için müracaat dosyasında bulunması gereken evraklar;

Talep sahibin dilekçesi

Noter Onaylı Ruhsat

1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası

1/25.000 Ölçekli Amenajman Haritası

Uygun Ölçekli Orman Kadastro Haritası

Uygun Ölçekli Vaziyet Planı

Koordinat Özet Çizelgesi

ÇED Raporu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sakınca yoktur görüşleri

Eklenerek Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır. Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılan dosya eksiksiz olması durumunda kurulan heyet tarafından arazi çalışması yapılarak kesin izin raporu yapılır ve imzalanarak Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Bölge Müdürlüğü tarafından rapor kontrolü yapılarak imzalanır ve 1 Takım dosya Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir. Buradaki mühendis arkadaşlar tarafından uygun bulunması durumunda Başbakanlık sürecine gönderilir. Başbakanlıktan olumlu gelmesi durumunda Bakan OLUR’ u ile verilmiş olur.

OLUR çıktıktan sonra müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden en geç 3 ay içerisinde izin sahibi bedeller ve teminat dekontunu ayrıca onaylı taahhütname senedini orman işletme şefliğine ulaştırması gerekmektedir. İşletme şefi evrakları kontrol ettikten sonra saha teslim tutanağı yaparak sahayı müracaat sahibine teslim eder.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi