Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

Dikili Ağaç Satışı

Home/Dikili Ağaç Satışı
Dikili Ağaç Satışı 2017-01-17T12:08:40+00:00

Ülkemizde orman ürünlerinin satışı, Devlet Orman İşletmeleri tarafından iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birisi dikili ağaç satışı, yani dikili halde bulunan ve kesime uygun olan ağaçların satışıdır. Diğeri ise sonradan satış, yani ağacın kesilip çeşitlerine ayrıldıktan sonra biriktirilen yerden satışının yapılması şeklindedir. Dikili ağaç satışı yönteminde birim fiyat usulü uygulanmayıp kesilecek olan ağaçlar dikili iken Orman İşletmesinden satın alınarak üretimi yapılıp piyasaya sunulmaktadır. Dikili ağaç satışı yöntemi uzun süredir ABD, Almanya, İngiltere, Rusya olmak üzere birçok ülkede uygulanmaktadır. Ülkemizde 1996’da genelge ile yürürlüğe girmiş olan bir yöntemdir. Bu yöntemin işleyişinde orman ürünleri satışları dikili halde iken orman içinde yapılarak kullanım sahasına en kısa yoldan ulaşmaktadır.

Dikili ağaç satışı ülkemizde Tahsisli Dikili Ağaç Satışı ve Açık Artırma Dikili Ağaç Satışı olarak iki şekilde yapılmaktadır. Fakat açık artırma ile satışta orman köylüsünü aradan çıkardığı için uygulama sırasında yeterli başarıyı sağlayamamıştır. Bu sebeple tahsisli dikili ağaç satış yöntemi ile orman köylüsü de işin içine dâhil edilmektedir. Yani kesilmeye hazır olan ağaçları dikili şekilde satın alarak üretim yapıp ve bunları piyasaya sunma imkânına kavuşmuştur. Son yayımlanan genelgeye göre, eksiklikler giderilerek açık artırmalı dikili ağaç satış sistemini köylülerin gücünün yetmediği yerde, işe rağbet olmayan yerde, aşırı ücret istenilen yerde ve işi engelleyen sorunların olduğu yerde öncelik olarak tercih edilmesi istenilmektedir. Tahsisli ağaç satış yöntemini ise sadece orman köylüsünün ve kooperatifin istediği yerde uygulanmaktadır. Tahsisli dikili ağaç satış yönteminin uygulamaya konulma şekli, kesilmesine karar verilen dikili ağaçlar Orman İdaresince belirlenip sonrasında üretim birim fiyatları hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu miktar ağaçların bulunduğu köy muhtarına bildirilir. Köy muhtarı fiyatı uygun bulup dikili ağaçları satın almak isterse Orman İdaresi’ne başvuruda bulunur. Sonrasında ilgili işletme bir komisyon gönderir ve Dikili Ağaç Satışı Muhammen bedeli hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken ağaçların bulunduğu yerdeki yeri en iyi temsil edecek çap ve boydaki ağaçlar baz alınır.

Dikili ağaç satışı yönteminin bir takım dezavantajları vardır. En büyük dezavantajı ormanı koruma bakımındandır. Üretim ve kesim faaliyetleri esnasında denetim ve kontrolün yeterli yapılmaması halinde suiistimaller olabilmektedir. Bir başka dezavantaj ise verimin yüzdesi hesaplanırken ortaya çıkmaktadır. Hesaplamada hassas ölçüm yapılmadığı durumlarda alıcı ya da orman idaresi zarara uğrayabilmektedir. Verim yüzdesi normalden yüksek hesaplandığı takdirde alıcı üretilmemiş olan malın fiyatını ödemek zorundadır. Verim yüzdesinin normalden düşük hesaplandığı durumlarda ise zarara uğrayan taraf orman idaresi olmaktadır. Dikili ağaç satışı ülkemizde hala daha uygulanan bir yöntemdir. Bu yüzden dikili olan ağaçlar ormandan çıkarılıncaya kadar büyük bir titizlikle kontrolleri yapılmalıdır. Bu dezavantajlar uygulamada bazı sorunlar ve zorluklar yaşatmaktadır. Bu sorunların aşılabilmesi için uygulayıcılara büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sebeple denetlemeyi yapan organların titizlikle çalışması sağlanmalıdır.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi