Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

Maden Alt Yapı İzni

Home/Maden Alt Yapı İzni
Maden Alt Yapı İzni 2017-04-15T16:08:26+00:00

Madencilik sektöründe aktif bir şekilde faaliyet göstermek isteyen kişiler ya da firmalar olabilir. Ancak maden aramak maksadı ile ve madenleri işletmek amacı ile ilk olarak başta Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ve bunun yanında maden yönetmeliğinde ortaya konulmuş kurallar çerçevesinde bazı kurumlardan izin alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu izinler ise maden alt yapı izni şeklinde geçmektedir. Ve Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin yetkililer tarafından yürürlüğe geçirilmesi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 17.2.2005 tarihinde ve 28112 sayılı yazısına göre, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun yedinci maddesi nazarında, Bakanlar Kurulu tarafından 24.5.2005 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu işi yapmak isteyen firmalar, şirketler ya da yatırımcılar adı geçen bölgelerde madencilik arama işlemleri için hangi kurallar çerçevesinde uygulanacağı ve bu kurallar ile alakalı olarak ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlardan alınacak izinleri ve bu konuda yer alan usul ve esasları anlatmaktadır.

Maden alt yapı izni gerektirecek tüm orman yerine geçen bölgeler (ağaçlandırma alanları, milli parklar, özel çevre koruma bölgeleri, tabiat parkları gibi alanlar) madencilik faaliyetlerinin çevresel etki adına incelenmesi, gayrisıhhi müesseseler ile alakalı olan konular da dâhil olmak üzere hangi durumlara göre yapılabileceği belirtilmiştir. Bu süreçte Ruhsat devir işlemleri, arama dönemi üretim projesi, işletme projesi, GSM ruhsatı başvurusu, orman izin işlemleri, maden hukuku gereğince arama raporlarının hazırlanması, maden saha etütleri ve projelendirilmesi, mera vasfı değişikliği, maden saha haritalandırma işlemleri olarak pek çok yapılması gereken şey bulunmaktadır. İzin için müracaat yapıldığında, istenilen şartlar yerine getirilmediğinde bu süreç beklenenden daha uzun bir zaman dilimine yayılabilir. Yönetmeliğe uygun olan ve istenilen şartlar yerine getirildiği takdirde, hiçbir kurum ya da kuruluş bu sürecin önüne hiçbir şekilde geçememektedir.

Genel Müdürlük tarafından, maden arama ruhsat döneminde, görünür rezervin yüzde onu gibi bir orandaki maden üretimi ve satış için izin alınabilir. Maden arama ve maden işletme ruhsatı süresince üretimin gerçekleşmesi amacı ile yönetmeliğin esasları çerçevesinde maden alt yapı izni mutlaka verilmiş olması gerekmektedir. Fakat bilinmesi gereken bir diğer konu da yatırımcılara ya da firmalara verilen iznin süresi sadece maden ruhsatlarının süresi kadar verilebilmektedir. Maden ruhsat sahibi, işletme ruhsatı ya da sertifikasını gereken yerlerden aldıktan sonra izin için valilik, Genel Müdürlük ya da ilgili kurumdan herhangi birine üç ay kadar bir sürede başvuruda bulunmak mecburiyetindedir. Maden arama faaliyetlerinin çeşitli alanlara göre uygulanması gereken esasları ve işlemleri bulunmaktadır. Örnek verilecek olunursa, tabiat alanlarında, meralarda, ormanlık alanlarda gibi pek çok farklı yerlerde, izinlerin ve uygulanması gereken süreçler farklılık oluşturabilmektedir. Bundan dolayı bu konuda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için yürürlüğe konulan yönetmeliği en ince ayrıntısına kadar değerlendirmek gerekmektedir.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi