Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

Hidroelektrik Santrali Orman İzni

Home/Hidroelektrik Santrali Orman İzni
Hidroelektrik Santrali Orman İzni 2017-04-15T15:24:21+00:00

Ülkemizde birçok tartışmaya konu olan Hidroelektrik Santralleri (ülkemizde bilinen adıyla HES), kaynağını doğrudan sudan almaktadır. Suyun belli bir mesafeden düşüşü ile birlikte kazandığı ivme ve enerji, yerleştirilmiş olan türbinin çarklarını büyük hızla döndürmeye başlar. Türbin çarklarının dönmesi, türbinlere bağlı olan mekanik donanımları ve jeneratörleri harekete geçirir. Jeneratörlerin bu enerjiyi çevirmeleri ile beraber enerji akımı değiştirilir. Bu hareketin sonucu olarak ortaya çıkan enerjiye hidroelektrik enerji adı verilmektedir. Dünya üzerinde enerji sektörünün hidroelektrik santralleri üzerinden döndüğü düşünüldüğünde, ülkemizde de hidroelektrik santraller giderek yaygın bir hale gelmektedir. 150’den fazla HES bulunan ülkemizde, üretilen elektrik enerjisinin %20’lik kısmı bu santrallerden ve tesislerden temin edilmektedir. HES, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. HES kurmak için Hidroelektrik Santrali Orman İzni olarak belirtilen izni almaya hak kazanmak gerekmektedir.

HES inşa edilecek bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Hidroelektrik Santrali Orman İzni alınması gerekmektedir. Bu izin için istenen belgeler ve ruhsatlar gerekli makamlara sunulduktan hemen sonra onay süreci başlayacaktır. Projenin değerlendirilmesi aşamasında eksik belge ve doküman tespit edilirse, talep sahibine bu bilgi verilmektedir. Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra, Bakanlık heyetleri tarafından HES kurulmak istenen bölge ziyaret edilerek, uygunluk koşullarının sağlanıp sağlanılmadığı tespit edilmektedir. Kesin izin kararı çıkmadan, projeye bağlı olarak herhangi bir santral inşaatı faaliyeti yapılamaz. İzin alındıktan sonra, belirtilecek olan süreden itibaren HES çalışmaları başlatılabilir.

Hidroelektrik santral yapımında gerek inşaat gerekse teçhizat giderleri büyük bir bütçe istemektedir. Yatırımın yapılacağı bölgenin coğrafi koşulları dikkatle incelenerek, HES’in maliyetini daha da arttırabilecek unsurlar tespit edilmektedir. Böylesine pahalı bir yatırım aracı olan Hidroelektrik Santraller, kurulduktan sonra ucuz üretim maliyeti bakımından yatırımının karşılığı alır. Su kaynağı üzerinden üretilen enerjinin bedeli oldukça düşüktür. Ancak Hidroelektrik Santral kararı alınan bölgelerde, bölge sakinleri ve köylüler bu projelere karşı çıkmaktadır. Bunun nedeni ise, Hidroelektrik santrallerinin çevreye ve doğaya vereceği muhtemel tahribattır. Hidroelektrik Santraller kurulurken, kullanılacak olan yollardaki ağaçlar kesilmektedir. Ayrıca suyun yer değiştirmesi sonucunda doğal yaşam zarar görür, hayvan ve bitki türlerinin yaşam alanı değişir, doğal kaynaklar ve kültürel tarihi bölgeler tahrip edilebilir. HES kuracak olan şirketler bu durumu inkâr etmemektedir. Ancak bu kadar olumsuzluğa karşın HES’lerin olumlu tarafları da bulunmaktadır. Hidroelektrik Santrali Orman İzni almış olan bir HES; hava kirliliğine neden olmaz, tarım alanlarını sulama ve yerleşim bölgesinin su ihtiyacını karşılama gibi görevler üstlenir. İklimsel yumuşamaların oluşmasına zemin sağlar, sellerin meydana gelmesini engeller, erozyona karşı etkilidir. Balıkçılık ve turizm faaliyetlerine de katkı sağlamaktadır. HES kurulan bölgelerde ulaşım ağı genişletilir, böylece çevre yerlere de ulaşım kolay bir hale gelir.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi