Bizimle İletişime Geçin: 0535 508 24 44|bilgi@ormanizinleri.com

Orman İzni

Home/Orman İzni
Orman İzni 2017-04-15T15:22:01+00:00

Orman izni, Orman Kanunu içinde yer alan 6831 numaralı yasanın 16, 17 ve 18. Maddelerine dayanarak, ön izin ve kesin izin için gerekli olan belgelerin tamamlanması sonucu, bu belgelerin gerektirdiği bedelle ile birlikte verilecek olan izindir. Alınacak izin makamlar tarafından değerlendirilirken, izin alınacak bölgenin uygunluğu tespit edilir. Daha sonrasında izin için kamuya fayda şartı aranır. Bütün bu şartlara uygunluk tespiti yapıldığında;

  • Yol, viyadük, köprü, tünel, havaalanı ve demiryolu gibi tesislere
  • Su deposu, su hattı, jeotermal kaynak arama gibi tesislere
  • Baz istasyonları, telefon hattı, ölçüm merkezi, verici istasyonu gibi tesislere
  • Belgeli doğalgaz arama, belgeli petrol arama gibi tesislere
  • Güvenli patlayıcı madde merkezi, güvenlik ve savunma merkezi gibi tesislere
  • Atık su merkezi, doğalgaz boru hattı gibi tesislere
  • Hastane, sağlık merkezi gibi tesislere
  • Baraj, gölet gibi tesislere
  • Spor sahası, kapalı spor salonu, dini eğitim gibi tesislere

Yapılacak olan gerekli başvurular ile orman izni alınabilir.

Başvuru dosyası için, Orman Mühendisleri Odası içinde yer alan Orman Büroları ve Şirketleri tarafından hazırlanan dosya teslim alınabilir. Dosya içerisinde; ÇED belgeleri, Ağaç rövele çizelgesi, koordinat özet çizelgesi, 1/25000 ölçeğe uygun memleket haritası, 1/25000 ölçeğe uygun amenajman haritası, 1/5000 ölçeğe uygun durum planı, 1/10000 ölçeğe uygun kadastro haritası bulunur. İstenen bu standart belgeler dışında, kurulacak olan tesis ile alakası bulunan bazı ek belgeler ve ruhsatlar istenebilmektedir. Örneğin; define arama izni için define arama ruhsatı talep edilir. Balık üretimi yapılacak olan bir tesis için ise; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın onaylamış olduğu fizibilite raporu istenir. Gerekli belgeler ve ruhsatlar toplanıldığı zaman Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir. Başvurular ilk olarak dosyalar üzerinden incelemeye alınır, eksik bulunan bir belge yahut evrak tespit edilirse, on iş günü gibi bir süre zarfında başvuru sahibine durum iletilir. Bu süreçte başvuru herhangi bir değerlendirmeye alınmaz. Evraklar tamamlanıp teslim edildiğinde, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman İşletme Müdürlüğü’ne bir yazı gönderilir. Kurulacak olan heyet, talep edilen bölge için incelemelerde bulunmak için toplanır. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, talebin devlet ormanlarına dâhil olup olmadığı tespit edilir ve duruma göre ön izin veya kesin izin emri çıkarılır.

Ön izin durumunda, bir kere alınacak şekilde ön izin bedeli alınır. Ön izin süresi boyunca hiçbir inşaat çalışmasına izin verilmez.  Kesin izin durumda ise, kesin isin zamanı en fazla 49 yıl olarak belirlenir. Ağaçlandırma, arazi izin, orman köylüleri kalkındırma geliri, erozyon kontrolü geliri gibi bedeller alınır. Orman izni verildiği andan itibaren 3 ay içinde bu bedellerin, teminatın ve taahhüt senedinin verilmesi gerekmektedir.

Tasarım ve SEO : Ankara Bilgisayar Tamircisi